50 gün
 Makale gönderiminden (submission) ilk karar vermeye (first decision) kadar geçen ortalama süre
120 gün
Makale gönderiminden kabul edilmeye kadar geçen ortalama süre 
45.3% | 54.7%
Kabul oranı | Ret oranı

Güncelleme tarihi:
 27.05.2021