Online ISSN: 2602-4438
© Klinik Psikoloji Araştırmaları Derneği

Klinik Psikoloji Dergisi
KPD, klinik psikoloji başta olmak üzere ilişkili diğer alanlarda (örn., gelişim psikolojisi, nöropsikoloji, bilişsel psikoloji, sağlık psikolojisi, psikometri) gerçekleştirilen çalışmalara yer veren hakemli ve açık erişim bir dergidir. KPD, özgün görgül araştırma makalelerini, derleme makaleleri, meta-analiz çalışmalarını, olgu sunumlarını ve kısa raporları (bildirimleri) kabul etmektedir.

Yayın sıklığı: 3 / yıl [Nisan, Ağustos ve Aralık]


Son Sayı | Current Issue
Cilt/Volume 7, Sayı/Number 3, Aralik/December 2023 | 25.12.2023
Yayımlanan en son sayıya ulaşmak için lütfen bu linke tıklayınız.