Klinik Psikoloji Dergisi | ISSN (Online): 2602-4438

© Klinik Psikoloji Araştırmaları Derneği


Editör Kurulu/Editorial Board

Editor | Editor in Chief

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Yiğit | TED Üniversitesi

iyigit.ibrahimm@gmail.com

Yardımcı Editörler | Associate Editors 

Dr. Öğr. Üyesi Cihat Çelik | Ankara Medipol Üniversitesi 

psk.cihat@gmail.com

Arş. Gör. Dr. Melike Guzey Yiğit | Ankara Üniversitesi 

guzey@ankara.edu.tr

Arş. Gör. Meryem Dedeler | Adana Çukurova Üniversitesi 

mrymddlr@gmail.com


Danışma Kurulu | Advisory Board 

Prof. Dr. Ferhunde Öktem | Ankara 

foktem@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin | New Jersey, ABD 

nesrinhislisahin@gmail.com

Prof. Dr. Gülsen Erden | Ankara Üniversitesi 

erdenmgul@yahoo.com

Prof. Dr. Nilhan Sezgin | Ankara Medipol Üniversitesi

nilhan.sezgin@gmail.com

Prof. Dr. A. Nuray Karancı | TOBB ETÜ 

akaranci@etu.edu.tr

Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak | Şema Terapi Enstitüsü, İstanbul 

goncasoygut@gmail.com

Prof. Dr. Ayşegül Durak Batıgün | Ankara Üniversitesi 

ayseguldurak@yahoo.com

Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman | TED Üniversitesi 

ilgin.danisman@tedu.edu.tr

Doç. Dr. Murat Kurt | Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

mkurt@omu.edu.tr

Doç. Dr. Ayça Özen-Çıplak | Akdeniz Üniversitesi 

ayozen99@gmail.com 

Dr. Öğr. Üyesi Gizem Cesur | İstanbul Medipol Üniversitesi 

gizemcsr@gmail.com