Klinik Psikoloji Dergisi | ISSN (Online): 2602-4438

© Klinik Psikoloji Araştırmaları Derneği


Editör Kurulu/Editorial Board

Editor | Editor in Chief

Doç. Dr. İbrahim Yiğit | TED Üniversitesi

iyigit.ibrahimm@gmail.com | ORCID: 0000-0003-0556-9960

Yardımcı Editörler | Associate Editors 

Dr. Öğr. Üyesi Melike Guzey Yiğit | Ankara Üniversitesi 

guzey@ankara.edu.tr | ORCID: 0000-0001-5779-6247

Dr. Öğr. Üyesi Cihat Çelik | Ankara Medipol Üniversitesi 

psk.cihat@gmail.com | ORCID: 0000-0001-6495-6253

Dr. Meryem Dedeler | Adana Çukurova Üniversitesi 

mrymddlr@gmail.com | ORCID: 0000-0002-8212-8790

Öğr. Gör. Dr. Fatma Uçar Boyraz | Ankara Üniversitesi

fatmauar@gmail.com | ORCID: 0000-0003-4005-564X

Dr. Öğr. Üyesi Ceren Gökdağ | Manisa Celal Bayar Üniversitesi

cerengokdag@gmail.com | ORCID: 0000-0002-9111-2811

Dr. Selin Karaköse | Florida State University

skarakose@fsu.edu | ORCID: 0000-0001-8629-4422


Danışma Kurulu | Advisory Board 

Prof. Dr. Ferhunde Öktem | Ankara 

foktem@hacettepe.edu.tr | ORCID: 0000-0001-6971-6822

Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin | Fairleigh Dickinson University, USA 

nesrinhislisahin@gmail.com | ORCID: 0000-0002-8554-6701

Prof. Dr. Gülsen Erden | Beykoz Üniversitesi 

erdenmgul@yahoo.com | ORCID: 0000-0002-7596-9479

Prof. Dr. Nilhan Sezgin | Ankara Medipol Üniversitesi

nilhan.sezgin@gmail.com | ORCID: 0000-0002-5208-706X

Prof. Dr. A. Nuray Karancı | TOBB ETÜ 

akaranci@etu.edu.tr | ORCID: 0000-0003-1632-3851

Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak | Şema Terapi Enstitüsü, İstanbul 

goncasoygut@gmail.com | ORCID: 0000-0002-2338-2019

Prof. Dr. Ayşegül Durak Batıgün | Ankara Üniversitesi 

ayseguldurak@yahoo.com | ORCID: 0000-0002-8278-6419

Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman | TED Üniversitesi 

ilgin.danisman@tedu.edu.tr | ORCID: 0000-0002-8684-8218

Doç. Dr. Murat Kurt | Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

mkurt@omu.edu.tr | ORCID: 0000-0001-8206-606X

Doç. Dr. Ayça Özen-Çıplak | Akdeniz Üniversitesi 

ayozen99@gmail.com | ORCID: 0000-0003-1597-429X

Doç. Dr. Gizem Cesur | İstanbul Medipol Üniversitesi 

gizemcsr@gmail.com | ORCID: 0000-0001-8025-6927