İntihar Olasılığı Ölçeği: Gözden geçirme, geçerlik ve güvenirlik çalışması
Suicide Probability Scale: Revision, validity and reliability
Ayşegül Durak Batıgün; Nesrin Hisli Şahin

AcknowledgementsConflict of interestFundingInformed consent | Ethical approval