Klinik Psikoloji Dergisine yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların basım ve elektronik kopyasına ilişkin telif hakkı Klinik Psikoloji Araştırmaları Derneği’ne devredilir. Bu doğrultuda, yazının kabulünden sonra yazının sorumlu yazarı tarafından, tüm yazarları adına “KPD Telif Hakları Devir Formu”nun doldurulup imzalanarak, formun taranmış halinin (pdf, jpg ya da jpeg formatında), editor@klinikpsikolojidergisi.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

KPD Telif Hakları Devir Formunu indirmek için tıklayınız.