Klinik Psikoloji Dergisi | Journal of Clinical Psychology Research

ISSN: 2602-4438 (Online)


Editor | Editor in Chief

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Yiğit | Başkent Üniversitesi | 

iyigit@baskent.edu.tr

Yardımcı Editörler | Associate Editors 

Arş. Gör. Melike Guzey Yiğit | Ankara Üniversitesi |

guzey@ankara.edu.tr

Arş. Gör. Sezin Başbuğ  | Ankara Üniversitesi |

sezinbasbug@gmail.com

Arş. Gör. Cihat Çelik | Ankara Üniversitesi |

psk.cihat@gmail.com


Yayın Kurulu | Editorial Board 

Prof. Dr. Ferhunde Öktem | Ankara | 

foktem@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin | New Jersey |

nesrinhislisahin@gmail.com

Prof. Dr. A. Nuray Karancı | Orta Doğu Teknik Üniversitesi

karanci@metu.edu.tr

Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak | İstanbul Şehir Üniversitesi |

goncasoygutpekak@sehir.edu.tr

Prof. Dr. Ayşegül Durak Batıgün | Ankara Üniversitesi |

ayseguldurak@yahoo.com

Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman | TED Üniversitesi |

ilgin.danisman@tedu.edu.tr

Doç. Dr. Murat Kurt | Ondokuz Mayıs Üniversitesi |

mkurt@omu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gizem Cesur | İstanbul Ticaret Üniversitesi |

gizemcsr@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Ayça Özen ÇıplakAkdeniz Üniversitesi |

ayozen99@gmail.com