Klinik Psikoloji Dergisi | ISSN (Online): 2602-4438

© Klinik Psikoloji Araştırmaları Derneği


Editör Kurulu/Editorial Board

Editor | Editor in Chief

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Yiğit | Ankara Medipol Üniversitesi| 

psk.yigit@gmail.com

Yardımcı Editörler | Associate Editors 

Arş. Gör. Dr. Melike Guzey Yiğit | Ankara Üniversitesi |

guzey@ankara.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Cihat Çelik | Ankara Medipol Üniversitesi |

psk.cihat@gmail.com


Danışma Kurulu | Advisory Board 

Prof. Dr. Ferhunde Öktem | Ankara | 

foktem@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin | New Jersey, ABD |

nesrinhislisahin@gmail.com

Prof. Dr. Gülsen Erden | Ankara Üniversitesi |

erdenmgul@yahoo.com

Prof. Dr. Nilhan Sezgin | Ankara Üniversitesi |

nilhan.sezgin@gmail.com

Prof. Dr. A. Nuray Karancı | Orta Doğu Teknik Üniversitesi |

karanci@metu.edu.tr

Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak | İstanbul Şehir Üniversitesi |

goncasoygutpekak@sehir.edu.tr

Prof. Dr. Ayşegül Durak Batıgün | Ankara Üniversitesi |

ayseguldurak@yahoo.com

Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman | TED Üniversitesi |

ilgin.danisman@tedu.edu.tr

Doç. Dr. Murat Kurt | Ondokuz Mayıs Üniversitesi |

mkurt@omu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gizem Cesur | İstanbul Ticaret Üniversitesi |

gizemcsr@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Ayça Özen Çıplak | Akdeniz Üniversitesi |

ayozen99@gmail.com