Hakem değerlendirmesine gönderilen yazılar için ortalama karar süresi: 28 gün (aralık: 8-47 gün; 45 makale üzerinden)

Not: İlgili istatistikler, iki ayda bir güncellenmektedir (Son güncelleme tarihi: 21.06.2020).
* ejmanager sistemine geçtikten sonraki makaleleri kapsamaktadır.