Ortalama ilk karar süresi: 26 gün (aralık: 8-47 gün; 19 makale üzerinden)

* Ejmanager Online Yükleme Sistemine geçildikten sonraki istatistikleri kapsamaktadır.
Not: İlgili istatistikler, iki ayda bir güncellenmektedir (Son güncelleme tarihi: 20.01.2020).