Hakem değerlendirmesine gönderilen yazılar için ortalama değerlendirme süresi: 17 gün (aralık: 8-47 gün; 79 makale üzerinden)

Güncelleme tarihi: 07.12.2020