Hakem değerlendirmesine gönderilen yazılar için ortalama karar süresi: 24 gün (aralık: 8-47 gün; 61 makale üzerinden)

Not: İlgili istatistikler, iki ayda bir güncellenmektedir (Son güncelleme tarihi: 31.08.2020).